COVID-19 brenda natës e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 janar, ne përpunuam të dhëna për 342 akte bamirëse në Kosovë.

Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan ndaj krizës me solidaritet.