COVID-19 je preko noći promijenio život i način funkcionisanja cijelog društva. Od početka krize do 31. januara 2021. smo obradili podatke o 906 dobrotvornih akcija.

Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno odgovaraju na krizu.