COVID-19 je preko noći promenio život i način funkcionisanja celog društva. Od početka krize do 31. januara 2021. smo obradili podatke o 1.549 dobrotvornih akcija.

Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno odgovaraju na krizu.