Od početka krize do 30. novembra smo obradili podatke o 898 dobrotvornih akcija. Evo kako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno odgovaraju na krizu.