Кризата предизвикана од КОВИД – 19 го принуди непрофитниот сектор во дигитална трансформација.

Истражувавме како непрофитните организации во Западен Балкан ја користат технологијата, нивните безбедносни практики и нивните најитни дигитални потреби.