Kriza izazvana pandemijom COVID-19 natjerala je neprofitni sektor na digitalnu transformaciju.

Istražili smo kako neprofitne organizacije u Hrvatskoj koriste tehnologiju, koja je njihova sigurnosna praksa i najvažnije digitalne potrebe.