Од 30 март до 3 август беа донирани вкупно EUR 63.227.972 за да се отстранат штетните ефекти на коронавирусот во Западен Балкан.

Во Србија, Црна Гора, Косово и Северна Македонија најголема поддршка добија локалните и националните влади, додека во Хрватска и Босна и Херцеговина, институциите беа најмногу поддржани примачи на донации. Во Албанија, најголемата сума беше насочена кон непрофитни организации.