Nga 30 marsi deri më 3 gusht një shumë e përgjithshme prej EUR 63.227.972 u dhurua për të eleminuar efektet e dëmshme të koronavirusit në Ballkanin Perëndimor.

Në Serbi, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut qeveritë lokale dhe kombëtare pranuan pjesën më të madhe të përkrahjes, ndërsa në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë institucionet ishin pranuesit e donacioneve më të përkrahur. Në Shqipëri, pjesa më e madhe ishte drejtuar kah organizatat jofitimprurëse.