Që nga fillimi i krizës deri më 3 gusht, ne përpunuam të dhëna për 4.708 akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej EUR 63.227.972.

Prëderisa në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e të mirave konsumuese, si maska, doreza dhe dezinfektant, në Serbi pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e pajisjeve mjekësore.