COVID-19 je preko noći promjenio život i način funckioniranja cijelog društva. Od početka krize do 15. juna smo obradili podatke o 775 dobrotvornih akcija.

Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno reagiraju na krizu.