COVID-19 brenda natës e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë.

Që nga fillimi i krizës deri më 15 qershor, ne përpunuam të dhëna për 87 akte bamirëse në Shqipëri.

Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan ndaj krizës me solidaritet.