КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 15 јуни, обработивме податоци за 4,031 добротворни акции во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од EUR 58,918,617.

Граѓаните, компаниите и непрофитните организации на солидарен начин реагираа кон кризата.