Glavni nalazi iz godišnjeg izveštaja o stanju filantropije u Srbiji u 2019. godini.