Godišnji izveštaj o davanju ka neprofitnom sektoru za 2017. godinu u Srbiji pripremila je Trag fondacija u partnerstvu sa fondacijom Catalyst Balkans.