Fondacija Katalist već 4 godine prikuplja podatke o donacijama i dobročinstvu na Zapadnom Balkanu i sada te podatke deli sa vama, a vi na osnovu toga možete praviti nove planove za rad u vašoj zajednici. 3 funkcionalnosti Giving Balkans baze podataka za bolje donošenje odluka u neprofitnom sektoru su izveštaji, vizualizacije i preporuke.