Highlights | Page 6 | Giving Balkans

Highlights

Građani, kompanije i neprofitne organizacije u regonu nastavljaju da doniraju za podršku borbi protiv posledica korona virusa u regionu.

Read More

Nedelja iza nas još jednom je obeležena dobrim delima usmerenim na borbu protiv korona virusa. Prema našim podacima, u regionu Zapadnog Balkana je od...

Read More

Građani, kompanije i neprofitne organizacije u regionu Zapadnog Balkana na krizu izazvanu korona virusom reagovali su solidarno i udruženo. Od početka krize do 15. juna 2020. godine kompanije donirano je 58.918.617 EUR za borbu protiv štetnih posledica korona virusa.

Read More

U prethodnom periodu brojne kompanije, organizacije o pojedinci su pokazali brigu o najmlađim članovima zajednice i organizovali različite akcije za podršku deci i stvaranju mogućnosti za zdravije, srećnije i bezbrižnije detinjstvo.

Read More

Kompanije, organizacije i građani su u prethodnim danima pokazali solidarnost sa najugroženijim članovima svojih zajednica i kroz različite akcije, donacije i kampanje podržali brojne ugrožene grupe.

Read More

Na različite načine možemo činiti dobra dela, dati doprinos svojoj zajednici ili pomoći sugrađanima koji se nalaze u teškoj situaciji.

Read More

Širom regiona, kompanije, organizacije i građani udruženim snagama podržavali su svoje zajednice u borbi protiv posledica korona virusa.

Read More

Kompanije i građani konstantno pružaju podršku svojim zajednicama za borbu protiv posledica korona virusa i podršku onima koji su trenutno najugroženiji.

Read More

Vanredno stanje je završeno, ali potreba za podrškom ne prestaje.

Read More