U okviru radnog sastanka poslovnog sektora na temu Stanje i budućnost filantropije koji sprovodi fondacija Mozaik sa partnerskim organizacijama i uz podršku USAID-a, 3. novembra u hotelu „Hills“ u Sarajevu, na događaju organiziranim s ciljem unaprijeđenja pravnog okvira za filantropiju smo predstavili rezultate našeg godišnjeg istraživanja o stanju filantropije i dali uvid u ključne podatke izvještaja „Bosna i Hercegovina daruje 2020.“

Prema našim procjenama, filantropska davanja u Bosni i Hercegovini su značajno porasla u 2020. godini kada su darovani iznosi u pitanju. Procijenjena vrijednost donacija iznosi 38.5 miliona eura, što je gotovo tri puta više u odnosu na prethodnu godinu. Čak i kada se izuzmu sva davanja usmjerena na pandemiju, donirana suma premašuje iznos svih donacija iz 2019. godine. Ovo je uvećalo prosječne donacije po glavi stanovnika sa 3.7 eura u 2019. godini na 11.7 eura u 2020. godini.   

Donatori i namjene davanja

Za razliku od prethodne godine, najviše davanja, kako po broju akcija, tako i po doniranoj sumi, zabilježio je korporativni sektor. Rast korporativnih davanja bio je iznimno potaknut Covid-19 krizom, za koju su privredni subjekti izdvojili tri četvrtine donirane sume. S druge strane, građani su kroz masovna davanja generirali manje iznose, ali je većina njihovih davanja bila usmjerena na teme nevezane za Covid-19 pandemiju. Pored Covid-19, najzastupljenije teme su i u 2020. godini bile pomoć marginaliziranim grupama, obrazovanje, zdravstvo i siromaštvo.

Dijaspora je zadržala sličan nivo sudjelovanja kao i prethodne godine, s gotovo 10 % udjela u ukupnoj doniranoj vrijednosti, usmjeravajući dvije trećine tog iznosa na teme vezane uz COVID-19. 

Primatelji donacija 

Najveća promjena koja se dogodila na filantropskoj sceni odnosi se na značajno veću podršku koju je dobila država. Davanja su najviše bila usmjerena ka institucijama, a podrška različitim nivoima vlasti se čak udvostručila. Dok su institucije i vlasti dobijale više podrške kako bi se nosile s pandemijom, pojedinci i porodice, zajedno s neprofitnim organizacijama, dobili su više za područja koja nisu direktno povezana sa Covid-19 krizom. Tako je država prepoznata kao glavni kanal pomoći u savladavanju pandemije, dok je neprofitni sektor ostao glavni medijator između donatora i korisnika pomoći, uglavnom pripadnika marginaliziranih grupa.

Trend davanja 

Društvo Bosne i Hercegovine iz godine u godinu pokazuje sve veću brigu za filantropijom. U posljednjih pet godina, zabilježili smo stalni rast filantropskih aktivnosti, koji je kulminirao davanjima u 2020. kada je zabilježena suma iznosila 8.9 miliona eura. U usporedbi sa 2016. godinom, ovaj iznos predstavlja rast od čak 523%. Pri tome, riječ je isključivo o davanjima koja nisu bila usmjerena na Covid-19 krizu. S tim u vezi, treba uzeti u obzir da je dio sredstava utrošen na ublažavanje krize mogao biti preusmjeren u druge svrhe, što bi iznos ovih davanja u 2020. godini činilo još većim. Ovaj podatak predstavlja ohrabrenje, ali ujedno postavlja i veća očekivanja od filantropske zajednice u narednom periodu.

Cjelokupan izvještaj dostupan je na ovom linku.

 

 

Istraživanje Bosna i Hercegovina daruje 2020.: Godišnji izvještaj o stanju filantropije dio je šire inicijative promicanja i poticanja filantropije u regiji koju provodi Fondacija Catalyst. Predmetno istraživanje i ovu publikaciju osmislila je Fondacija Catalyst (Catalyst Balkans) uz velikodušnu podršku Fondacije C. S. Mott (C.S. Mott Foundation) i Fonda braće Rockefeller (Rockefeller Brothers Fund).

Mišljenja izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno mišljenja Fondacije C. S. Mott i Fonda braće Rockefeller ili njihovih partnera.