Istraživanje Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Catalyst Balkans sproveo je u saradnji sa Trag fondacijom.

Neki od ključnih nalaza pokazuju da su od 2015. do 2021. godine, kompanije, preduzeća i korporativne fondacije u Srbiji donirale više od 560.000 evra u svrhe osnaživanja žena, ali i da je tek svaka stota donacija u Srbiji bila namenjena rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena.

Detaljne nalaze istraživanja o davanjima poslovnog sektora za ovu temu u periodu od 2015. do 2021. godine pogledajte u publikaciji.