Naši podaci o filantropiji i davanjima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, tokom 2018, našli su se i u globalnom izveštaju o prekograničnoj filantropiji, pod nazivom Global Philanthropy Tracker 2020. Izveštaj možete preuzeti ovde, a u našem blogu čitajte više o glavnim nalazima i zbog čega je važna prekogranična filantropija.

Global Philanthropy Tracker meri efekte prekograničnih davanja širom sveta, u državama različitog ekonomskog razvoja, istovremeno ističući značaj saradnje i partnerstva koji su baza za prekograničnu podršku širom sveta.

Pri tom je Global Philanthropy Tracker prvi izveštaj takve vrste, koji nudi i holistički pogled na razmere i obim prekograničnog davanja širom sveta.

U izveštaju Global Philanthropy Tracker 2020 predstavljeni su izvori i obim prekograničnih davanja, uključujući zvaničnu razvojnu pomoć, filantropska davanja i druge privatne investicije iz 47 zemalja širom sveta.

Ključni nalazi iz izveštaja:

 • U 2018. godini 47 ekonomija koje su obuhvaćene u izveštaju doprinelo je 68 milijardi USD, kada su u pitanju filantropski odlivi i 834 milijarde USD kroz sva četiri toka kada su u pitanju prekogranična davanja, uključujući filantropske odlive, zvaničnu razojnu pomoć (ODA), doznake i investicije privatnog kapitala.
 • Privatni izvori doprineli su prekograničnoj filantropiji iznosom od 658 milijardi USD u 2018. godini, što je skoro četiri puta više od iznosa zvanične razvojne pomoći (ODA).
 • Prekogranična filantropija će imati sve značajniju ulogu u međunarodnoj areni nego što je to bilo ranije, prvenstveno zbog tri glavna trenda:

1) Povećanje broja pojedinaca sa srednjim i visokim neto prihodima na globalnom nivou, kao i sve brojnija zajednica dijaspore verovatno će dovesti do većeg angažovanja u prekograničnoj filantropiji.
2) Brzo unapređenje i primena novih informacionih i komunikacionih tehnologija učiniće prekogranične dobrotvorne donacije lakšim, bržim i sigurnijim.
3) Novi i postojeći izazovi sa kojima se društva suočavaju širom sveta zahtevaju efikasniju saradnju, kako između sektora, tako i između zemalja.

 • Širom sveta, samo 18 zemalja imalo je podatke relativno visokog kvaliteta, kada su u pitanju ukupne količine filantropskih odliva.
 • Samo 18 ekonomija imalo je dostupne podatke o dobrotvornim ciljevima koji su podržani prekograničnim davanjem, a samo Danska je imala konkretne informacije koje se izričito poklapaju sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.
 • Samo 16 zemalja je objavilo informacije o regionima primaocima filantropskih odliva, a samo 4 od ovih zemalja - Nigerija, Južna Koreja, Tanzanija i Ujedinjeni Arapski Emirati - imale su podatke po zemljama primaocima. -
 • Global Philanthropy Tracker poziva na bolju dostupnost podataka i pristup prekograničnoj filantropiji kako bi se poboljšalo razumevanje globalne filantropije i povećala njena efikasnost na globalnom nivou.
 • 47 ekonomija koje su imale dostupne podatke o filantropskim odlivima obuhvataju zemlje sa različitim nivoima razvoja. Generalno, zemlje sa visokim dohotkom pokazale su tendenciju da imaju sveobuhvatnije podatke o prekograničnom davanju.
 • Opseg prekogranične filantropije drastično se promenio tokom poslednjih nekoliko decenija. Zemlje sa niskim i srednjim prihodima takođe su doprinele globalnom razvoju, omogućavajući više saradnje i inovativnije pristupe sve većim globalnim izazovima.

Zbog čega je važan Global Philanthropy Tracker?

Ovo istraživanje predstavlja okvir za diskusiju o ulogama zvanične razvojne pomoći i privatne filantropije i pokazuje da se puni obim velikodušnosti neke zemlje ne meri samo zvaničnom državnom pomoći, već i privatnim davanjima.

Pored toga, Global Philanthropy Tracker služi kao sveobuhvatno merilo za globalna davanja i ilustruje nezaobilaznu ulogu koju filantropija ima u izgradnji zajednica na globalnom nivou. Pomoću ovih podataka možemo identifikovati i istaći važne dobrotvorne trendove koji pomažu svim zainteresovanim stranama da poboljšaju filantropski sistem i, što je najvažnije, deluju kao katalizator za povećanje prekograničnih davanja.

Catalyst Balkans

Fondacija Catalyst Balkans je učestvovala u ovom istraživanju i svoj doprinos dala obezbeđivanjem podataka za zemlje Zapadnog Balkana.

Catalist Balkans je organizacija u čijem je fokusu podrška razvoju filantropije. Obezbeđujemo istraživanja, alate i edukacije za donatore kako bi bolje razumeli i iskoristili domaću filantropiju i doneli značajne promene u svoje zajednice.

Najznačajniji uticaj možemo postići ako radimo uz podršku naših zajednica. Verujemo da je najbolja promena ona koja dolazi iznutra. Naša misija je da podržimo neprofitne organizacije, nezavisne medije, CSR stručnjake i donatore u njihovim filantropskim naporima, uz pomoć naših istraživanja, IT alata i edukativnih programa.

 • Istraživanje - prikupljamo i analiziramo podatke i redovno pružamo uvid u filantropski i neprofitni sektor širom zapadnog Balkana.
 • Alati - aplikacijom Giving Balkans i platformama CiviCatalyst, Donacije.rs i Neprofitne.rs pomažemo fandrejzerima i donatorima da bolje planiraju, angažuju se i povežu.
 • Edukacija - obučavamo, mentorišemo i pružamo konsultativnu podršku o modelima prikupljanja sredstava, kampanjama za izgradnju zajednice i upotrebi tehnologije.

Catalyst Balkans je regionalna neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu, osnovana 2013. godine. Zajedno sa partnerima iz regiona, ali i celog sveta, radimo na transformaciji filantropije i osnaživanju zajednica da efikasnije rade za opšte dobro.