Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуни | Giving Balkans

Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуни