Crowdfunding kampanju “Strašne žene”  započela je organizacija Prostor rodne i medijske kulture K-zona, koja promiče rodnu ravnopravnost, društvenu pravednost i nezavisnu kulturu kroz neprofitni medij VoxFeminae.net i Vox Feminae festival.

“Strašne žene” je društvena igra koja se sastoji od 56 karata sa ilustrovanim portretima i kratkim biografijama žena koje su dale doprinos društvu u područjima umjetnosti, znanosti, politike, feminizma i aktivizma. Ova igra daje priliku da se pitanje rodne ravnopravnosti na suptilan način pokrene u društvenim krugovima. Pravila su jednostavna, a zahvaljujući svojoj edukativnoj komponenti, igra je primjerena za upotrebu u učionicama i na radionicama.

Podrškom ovoj kampanji podržavate razvoj proizvoda koji promiču rodnu jednakost, toleranciju i uključivost, od kojih je ova društvena igra tek početak. Sva sredstva prikupljena ovom kampanjom biće uložena u proizvodnju 1,000 paketa karata za komercijalnu distribuciju, a novac koji se stekne komercijalnom prodajom biće uložen u razvoj društvenog poduzeća kroz koji će se razvijati novi oblici ovakvih proizvoda i usluga, u suradnji sa lokalnim umjetnicama, aktivistkinjama i znanstvenicama.

Ukoliko želite da date svoj doprinos ovoj kampanji, to možete učiniti na njihovoj Indigogo stranici.