Tea Mlinarić pokrenula je kampanju "Negujmo život" kako bi sakupila sredstva za 24-časovni servis podrške DEBRA za „Decu leptire“ – decu obolelu od bulozne epidermolize (nasledna bolest vezivnog tkiva koja se manifestuje prekomernom osetljivošću kože) i njihovih porodica.

Za ovu bolest ne postoji lek, tako da je ovoj deci potrebna odgovarajuća nega svakog dana. Putem ovog servisa savetovanje je uvek dostupno, kao i pomoć u organizovanju lečenja. Njen cilj je da sakupi 2.600EUR, a do sada je sakupljeno 200EUR.

Podržite njenu kampanju na cinipravustvar.hr.

Izvor: https://cinipravustvar.hr/