Граѓаните, компаниите и непрофитните организации на солидарен начин реагираа кон кризата.