Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno reagiraju na krizu.